SAMARBETE MED

5 svar om bodelning

På de vanligaste frågorna

1. Vad är en bodelning egentligen?
En Bodelning betyder att man delar upp sina tillgångar och skulder mellan gifta eller sambor när äktenskapet eller samboförhållandet tar slut. Det gäller både om de tar slut genom en skilsmässa, separation eller ett dödsfall.

De som levt tillsammans som gifta eller sambor ska komma överens om vem som ska få vad av tillgångar och skulder som var och en för sig, eller som paret, tillsammans äger. För gifta ska allt som inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente fördelas. För sambor kan bostaden och bohaget fördelas om någon av samborna begär det och om sambolagens regler om bodelning inte har avtalats bort genom ett samboavtal.

2. Vi har redan flyttat isär, men inte bodelat än. Ska mitt ex betala på det gamla lånet ändå?
Här finns inget direkt svar. Tyvärr handlar det om att komma överens och att hitta en lösning som ni båda tycker är rättvis – vilket kan vara svårt vid ett uppbrott. Så snart det är möjligt efter att man har ansökt om skilsmässa bör man göra en bodelning. För att undvika problem kan det vara bra att ta kontakt med en jurist så fort ni har bestämt er för att separera.

3.Vilka saker ingår i en bodelning?
I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods. Egendom som är enskild till följd av t.ex. äktenskapsförord eller villkor i gåva eller testamente ingår inte i bodelningen. Vem av makarna som äger egendomen har inte någon betydelse för bodelningen. Avgörande är om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom. Varje make får dessutom ”i skälig omfattning” ta undan kläder och andra föremål vilka maken har uteslutande till sitt personliga bruk. Även personlig presenter får undantas.

4.Måste bodelningsavtalet registreras någonstans för att vara giltigt?
Nej, ett bodelningsavtal behöver inte registreras för att vara gällande. Ett bodelningsavtal är gällande så snart det upprättats i skrift och undertecknats av makarna. Om makarna önskar kan de registrera bodelningsavtalet hos  Detta är dock frivilligt och inte nödvändigt för att vtalet ska vara gällande.

5. Hur gör vi med vår hyresrätt?
Det finns en specialregel avseende övertagande av bostad där en bostad som inte är samboegendom faktiskt kan övertas av den andra sambon. Denna regel om övertagande av bostad är emellertid en undantagsregel som endast avser hyres- eller bostadsrätter och som normalt endast kan bli aktuell när samborna har eller har haft barn tillsammans. Har samborna inte några barn måste ”synnerliga skäl” föreligga vilket är ett mycket högt krav. Ta kontakt med en jurist i dessa frågor då reglerna kan upplevas svårtolkade.

Läs gärna vår mer detaljerade artikel om bodelning här.

© GO ON AB™