SAMARBETE MED TRAINING FOR LOVE

Anknytning

Hjälp att ta er ur den negativa spiralen

Har du och din partner fastnat i en negativ spiral som är svår att vända?

GO GRAB – erbjudande!
Som besökare hos GO ON får du just nu 50% rabatt på ordinarie pris på alla publika föreläsningar med Training for Love.
Använd GOON vid din bokning så dras rabatten i kassan. Länk till föreläsningar hittar du här. 

När vi lever i en relation där det finns en eller flera personer med otrygg anknytning hamnar och fastnar vi lätt i en negativ nedåtgående spiral i våra relationer. Vi känner igen en negativ spiral genom att relationen börjar ta energi istället för att ge, att vi fastnar i återkommande konflikter, att vi inte når varandra fast vi försöker, att vi kommer längre och längre ifrån varandra hur mycket vi än försöker att lösa våra problem. Den här spiralen gör att vi har svårt att prata om det vi behöver prata om i våra relationer och att lösa de problem vi behöver lösa. Den blockerar också känslomässig närhet och intimitet, det vi längtar efter mest i våra kärleksrelationer.

Det här är som vanligast mellan en person med en ambivalent anknytningsstil och en person med en undvikande anknytningsstil. När vi inte har medvetenhet om de anknytningsstilar som finns i relationen så kan det här bli ett stort problem. Det kan till och med förstör en hela relationen, med känslan att relationen känns hopplös, fast kärleken finns kvar.

Våra relationer och våra liv skulle må så mycket bättre av att vi lär oss mer om vilken kärlekskarta vi kommer in med i våra relationer. Den kartan är vår anknytning och berättar för oss hur vi skall göra för att känna oss trygga i en nära relation. Vi har ofta två helt olika kärlekskartor och dessa kartor skapar förvirring och smärta i för oss då vi försöker förstå vad det är som händer, men att vi bara kan utgå från den karta vi själva har.

Trygghet är ett djupt mänskligt behov
Alla människor har behov av att knyta ann till andra människor för att vara trygga, det är inprogrammerat i våra celler, vi behövde helt enkelt överleva på savannen. Allt vi gör i våra relationer handlar om att känna oss trygga med vår anknytningsperson, vår partner.

I vår otrygga anknytning är vi väldigt känsliga för det som kan hota vår anknytning. Det här är en överlevnadsstrategi som gör oss extra vaksamma och beskyddande i våra relationer. Den här överlevnadsstrategin står också i vägen för våra relationer, då den ofta tar över och spelas ut på ett sätt som skapar mer otrygghet inte mindre. Vi må ha olika anknytningsstilar men otryggheten är den samma, vi spelar bara ut den på olika sätt. Det spelar ingen roll hur självständiga och framgångsrika vi är på andra områden i våra liv. När det kommer till romantisk kärlek behöver vi arbeta med vår anknytning för att kunna skörda frukterna av en trygg relation.

Det är våra anknytningsstilar som spelas ut
När vi inte får våra anknytningsbehov tillgodosedda känner vi oss väldigt sårbara. Det komma ofta ut som rädsla, sorg och ilska. Det här är signaler om att ta oss tillbaka till en trygg bas tillsammans med vår partner. Vi gör vad som helst för att känna oss trygga igen men beroende på din anknytningsstil så gör du det här på olika sätt.

När vi har en ambivalent anknytning går vi ofta in i kritik, protestbeteenden, blir krävande, skyller problemen på vår partner eller hotar med att lämna relationen, allt för att få vår partner ska se och höra vår smärta.

Har vi en undvikande anknytning så går vi in i försvar, attackerar, blidkar vår partner, stänger ner, drar oss undan, söker tröst någon annanstans eller distraherar oss för att fly från smärtan och låssas att den inte är där för att kommunicera till vår partner att vi inte har gjort något fel.

Det är de här beteendena som spinner iväg och skapar den negativa spiralen som vi fastnar i. Ju längre ner i spiralen desto räddare, mer frustrerade och ensamma känner vi oss. Det gör att vi tar i hårdare med de enda metoder vi känner till, våra anknytningsmönster.

Tillslut orkar vi inte längre och vi går iväg på varsitt håll för att ta hand om det som gör ont. Det är smärtsamt för båda, även om den med undvikande anknytning sällan visar det utan försöker hålla upp en stark fasad. Spänningen kan sitta i i timmar, dagar, veckor eller till och med månader och år. Där den negativa spiralen fortsätts spelas ut om och om igen. Den negativa spiralen är en dysfunktion i kommunikation och kommer om den inte repareras att förstöra relationen.

Problemet är inte den ambivalenta partnern, inte heller den undvikande. Problemet är att vi båda kommunicerar från en plats av osäkerhet och otrygghet. Den osäkerheten och otryggheten bidrar till mer osäkerhet och otrygghet, det är där vi försvinner djupare in i den negativa spiralen.

Att ta oss ur den negativa spiralen
Våra mönster gör att situationen förvärras och det känns som vad vi än gör så tar vi oss inte ur. Grejen är att vi ofta försöker ta oss ut med samma mönster som fick oss att gå in i spiralen och för att ta oss ur behöver vi byta recept.

  1. Vi behöver lära oss om vår egen och vår partners anknytning
  2. Vi behöver lära oss en hälsosam autentisk och sårbar kommunikation. Där vi likt bland annat kan använda oss av jag-budskap och Non-violent communication. Vi behöver lära oss att visa varande empati och att validera vår partners känslor.
  3. Vi behöver lära oss att känna igen den negativa spiralen så vi kan se när vi går in eller befinner oss i den.
  4. Vi behöver lära oss att vända den negativa spiralen till en positiv genom att bli mer autentiska och sårbara med varandra.
  5. När vi har varit i den negativa spiralen så behöver vi reparera den skada som skett så att vi kan komma tillbaka till sårbarhet och intimitet.
  6. Vi behöver se spiralen som vår ”fiende” inte varandra.

 

  Beatrice Karinsdotter, Relationscoach på Training for Love