SAMARBETE MED

Att lämna en psykopat

Räkna med att bli lurad på vägen

Att leva med en psykopat är ett rent helvete och värre blir det när du bestämt dig för att  lämna relationen.
Psykopaten kommer inför andra att påpeka hur generös och givmild hen är, verkligen påvisa hur lycklig du ska vara för att ha varit i relation med hen. Hen kommer även att skryta om hur hen tagit hand om dig ”du är och var ju ingenting utan den här personen”.

Psykopaten kommer att baktala dig inför era vänner. För att få ett avslut måste kontakten brytas helt. Det är viktigt att inte ha någon relation med personen när allt är klart!

Det finns stor risk att du kommer att bli lurad vid en separation eller skilsmässa
Räkna med att bli lurad på vägen, psykopaten kommer inte ge dig något frivilligt, det är nämligen konsekvensen av att du lämnade hen.

Även om det är dina saker så behåller psykopaten det och spelar på ditt hjärta att hen behöver det. Blir personen tvingad att betala vid en bodelning så gör hen ofta allt för att ersätta dig så lite som möjligt. Hen kommer inte ihåg att du har funnits där som stöd och hjälp under alla år.

Psykopaten kommer att se till att du av omgivningen upplevs som “skurken”, samtidigt kommer psykopaten att både känslomässigt och ekonomiskt försöka råna dig på allt du äger.

Psykopati är ett välkänt begrepp inom psykiatrin, det förekommer dock inte som enskild diagnos.

I de allra flesta fall där tillståndet kan konstateras bedöms sällan personen som “sjuk” i enlighet med FN:s definition av begreppet. För att de psykopatiska dragen ska betraktas som en sjukdom bör personen ifråga ha nått över ett bestämt mätvärde i psykologisk testning av olika personliga egenskaper och därtill utgöra en fara för sig själv eller andra människors liv och hälsa.

Vid användning av psykologen Hares lista över kriterier för psykopati tilldelas personen 1 poäng för de egenskaper som överensstämmer väl med personligheten och 2 poäng för de som överensstämmer mycket väl. Summan av dessa poäng kan bli som mest 40. Gränsen för psykopati går vid ett sammanlagt poängtal på 30 eller mer.

 1. Talför/ytlig charmig
 2. Förhöjd självuppfattning
 3. Behov av spänning, blir lätt uttråkad
 4. Patologiskt lögnaktig
 5. Bedräglig och manipulativ
 6. Saknar ånger och skuldkänslor
 7. Flackt, ytligt känsloliv
 8. Kall, bristande empatisk förmåga
 9. Parasiterande livsstil
 10. Bristande självkontroll till exempel lättväckt aggressivitet
 11. Promiskuöst och egoistiskt sexualliv
 12. Tidiga beteendeproblem (före 12 års ålder)
 13. Saknar realistiska, långsiktiga mål; agerar kortsiktigt och kan inte planera på lång sikt
 14. Impulsiv
 15. Ansvarslöshet, till exempel som förälder eller chef
 16. Tar inte ansvar för sina handlingar
 17. Många kortvariga äktenskapsliknande förhållanden
 18. Ungdomsbrottslighet (före 15 års ålder)
 19. Överträdelse av villkorad frigivning/utskrivning, begår till exempel nya kriminella handlingar under permission
 20. Kriminell mångsidighet, flera typer av lagbrott bland de följande 10: inbrott, rån, narkotikabrott, olaga frihetsberövande etc.

 

Källor: psykopat.brottsoffer.com och Wikipedia