SAMARBETE MED

Den nya bonusfamiljen

Härligt eller besvärligt?

För en generation sedan var man styvfar eller styvmor när man bodde tillsammans med en partner som hade barn sedan tidigare. Benämningarna härstammar från den tid då äktenskapet var en social nödvändighet såväl moraliskt som ekonomiskt, och av många orsaker fick de en negativ klang. Sedan dess har samboskap och äktenskap i långt högre grad kommit att bli val som görs av känslomässiga och existentiella skäl, vilket gör de moderna benämningarna ”bonusmamma” och ”bonuspappa” både passande och lagom hoppfulla.

Detta innebär inte att denna speciella roll i en familj alltid är idyllisk, men det är åtminstone en konstruktiv utgångspunkt.

Den tradition som numera är etablerad i de flesta europeiska länder och som innebär att de biologiska föräldrarna har delad vårdnad och gemensamt ansvar för barnens utveckling har medfört att allt fler barn bor växelvis hos föräldrarna, vilket betyder att föräldrar och bonusföräldrar på sätt och vis blir deltidsföräldrar. Det innebär bland annat att barn till skilda föräldrar ofta måste förhålla sig till tre eller fyra föräldrar, vilket inte alltid är så enkelt vare sig för dem eller för de vuxna.

Men här är jag alltså, man eller kvinna, och jag vill väldigt gärna leva tillsammans med den jag älskar. Han eller hon har ett eller flera barn som bor hos honom eller henne hela tiden eller kanske varannan vecka…

Ta del av hela artikeln på FamilyLab  

 

 

Denna artikel är publicerad i samråd med FamilyLab