SAMARBETE MED NORDAX BANK

Bostad i uppbrott

Tips för dig som ska sälja eller köpa

De flesta brukar vilja lösa boendefrågan så snabbt som möjligt vid ett uppbrott. Men hur går det till praktiskt om ni köpt bostaden tillsammans och har ett gemensamt bolån? Och hur funkar det om en av er vill bo kvar i lägenheten? Låt oss reda ut!

Hur fördelas bostaden?

Sambos: Om bostaden köptes för att ni skulle bo där tillsammans ingår den i bodelningen (såvida ni inte skrivit ett samboavtal där något annat anges). Det betyder att ni har rätt till hälften var. Detta oavsett om den ene av er betalat en större del. Men om en av er redan ägde bostaden (i mer än 6 månader) innan ni flyttade ihop, ingår den inte i bodelningen. 

Gifta: Är ni gifta däremot spelar det ingen roll om en av er bodde i bostaden innan ni flyttade ihop. Bostaden räknas ändå in i giftorättsgodset och delas lika vid skilsmässa, såvida inget annat anges i äktenskapsförordet eller gåvobrev säger något annat. 

Vem ska flytta?

Även om bostaden ska delas 50/50, har den som är i störst behov av den rätt att överta bostaden. Oftast är det den som har vårdnad av barn. Då behöver den som behåller bostaden lösa ut sin f.d. sambo till halva nettomarknadsvärdet. Det är alltså inte det värdet som ni köpte den för, utan det värdet som den skulle sålts för i dagsläget. Däremot räknar man bort den tänkta skatten först eftersom den som tar över bostaden inte betalar någon kapitalvinstskatt. 

Ta över bolån

Har ni ett gemensamt bolån fortsätter ni stå på det båda två tills dess att ni säljer bostaden. Om en av er vill bo kvar är det viktigt att kontakta banken så fort som möjligt. Eftersom det innebär att bara en av er ska stå på bolånet är det inte säkert att de kan bevilja samma lånebelopp som ert gemensamma bostadslån. Det banken gör då är en KALP “kvar att leva på” – beräkning för att bedöma om man klarar av sina kostnader.

Om banken gör bedömningen att ingen av er har råd att bo kvar, kommer ni att behöva sälja bostaden. Pengarna från försäljningen ingår isåfall i bodelningen och var och en av er har då ev. möjlighet att istället köpa en lägre värderad bostad som kräver ett mindre lån. 

Sälja bostaden

Det kan vara svårt att komma överens om ni bestämt er för att sälja bostaden. Kanske har ni olika prioriteringar där en av er värdesätter ett snabbt avslut medan den andra det högsta möjliga slutpriset. Av den anledningen är det extra viktigt att mäklaren ägnar mer tid än vanligt för att hålla dialog med båda av er istället för att den ena säljaren sköter kontakten. 

 ”Det finns få uppdrag som behöver lika mycket tid och förståelse som en affär genom en separation. Det kan vara en rad olika omständigheter som gör affären känslig och i olika grader svår att genomföra. Vi som mäklare kommer allt som ofta in mitt i separationen och måste därför snabbt bekanta oss med vad som har skett, vad som behöver göras och vad som är viktigt för båda parterna i affären. Funktionen vi fyller för att underlätta och hjälpa på bästa sätt är en opartisk medlare mellan parterna, säger Emma Thelin på BoSthlm i Nacka.

Emma tillägger;

Till det här arbetet med att hålla god kommunikation och vara behjälplig i förhandlingen hör även att tillhandahålla andra goda kontakter säljarna kan behöva, exempelvis bankkontakter och städfirmor. För oss är det även självklart att vi vill försöka kunna hjälpa till att hitta nya boenden som passar deras nya situation och budget.”

Köpa ny bostad

För att var och en av er ska kunna ta nya bolån kräver ofta banken ett bodelningsavtal. I det ingår bostaden (om den köptes när ni flyttade ihop) plus de saker som köpts för gemensam användning under tiden ni bott tillsammans. 

Att den egna ekonomin försämras efter en separation är svårt att undvika. Plötsligt är du själv om att betala allting. Så se till att göra en realistisk budget, tänk långsiktigt och kanske är det bättre att t.ex. bo tillfälligt hos ex. syrran eller en vän för att ha tid att tänka igenom vad du kan och är beredd att lägga på en ny bostad och var du vill bo osv.

Läs mer om Nordax Bank och få fler ekonomitips.
Kontaktuppgifter och mer information hittar du på Nordax här.

Detta är en artikel från Nordax Bank – en bank som erbjuder bolån även till dem utan fast anställning.