SAMARBETE MED NORDAX BANK

EKONOMI I BONUSFAMILJ

3 sätt att organisera ekonomin

Det där med hur man ska sköta den gemensamma ekonomin i en bonusfamilj kan vara lite av en utmaning. Ska till exempel den som har fler barn med sig in i det nya förhållandet betala mer? Eller är det bättre att dela lika rakt av? Kanske borde den som tjänar mest också betala den största delen? Ja, även en civilekonom skulle bli osäker inför detta. Och egentligen finns det inget rätt eller fel här, det viktiga är att ni pratar om hur just ni vill ha det. 

Vilka förutsättningar har ni?
Det är alltid bra att lägga korten på bordet så tidigt som möjligt i en relation och tillsammans gå igenom var och ens ekonomiska situation. Då blir det lättare att ta beslut om hur ni vill organisera den gemensamma ekonomin sedan. Punkter att ta upp kan vara: 

 • Inkomst
 • Eventuella skulder
 • Försäkringar
 • Kostnader för barnens aktiviteter
 • Hur barnens kostnader ska delas med era ex?
 • Andra fasta kostnader

Nästa steg är att skapa en gemensam budget där ni kommer överens om hur ni ska dela upp utgifterna.

3 sätt att organisera ekonomin på: 

 • Dela 50/50 – oavsett inkomst och antal barn
  Om ni har lika många barn sen tidigare när ni flyttar ihop så kan det verka enkelt att dela 50/50 på de gemensamma utgifterna. Eller kanske en av er inte har några barn men tjänar avsevärt mer. Då kan det jämna ut sig att dela rakt av ändå. Målet bör vara för familjen att det ska bli så jämlikt som möjligt.  
 • Bidra procentuellt efter inkomst – oavsett antal barn
  Skiljer sig era inkomster mycket? För att det ska bli så jämlikt som möjligt kan en lösning vara att dela på de gemensamma kostnaderna utifrån vad ni tjänar. Så tjänar en av er 30 % mer ska hen också bidra med 30% mer till de gemensamma utgifterna, där kostnaderna för alla barn i bonusfamiljen ingår. 
 • Ni betalar för era egna barns utgifter
  En annan variant är att respektive förälder betalar för alla kostnader som det egna barnet innebär. Det kan bli lite jobb eftersom det kräver att man behöver spara kvitton för allt. En idé är då att dela rakt av på gemensamma kostnader som mat, el, försäkringar men att man själv betalar sina egna barns kläder, nöjen och fritidsaktiviteter.

 

Viktigt att barnen känner att det är rättvist

Något många av oss kommer ihåg som har syskon är att det måste vara millimeterrättvisa. Oavsett hur ni organiserar den gemensamma ekonomin så behöver barnen känna att de blir rättvist behandlade. Det är viktigt att ni pratat igenom hur ni ser på pris och antal julklappar, storlek på veckopeng osv, eftersom detta kan skilja sig mycket mellan olika familjer. Nu är ni en familj och då bör det vara lika för alla barn oavsett vems barnen är. Däremot kan veckopeng skilja sig mellan barnen om det är stor ålderskillnad. Då är det viktigt att förklara varför, att du får en viss veckopeng om du t.ex. är 9 år och en annan när du fyllt 14 år.

Detta är en artikel från Nordax Bank – en bank som erbjuder bolån även till dem utan fast anställning.

Läs mer om Nordax Bank och få fler ekonomitips här