SAMARBETE MED

Barnets boende

Vad får barnet bestämma?

En vanlig fråga vid separationer, skilsmässor och vårdnadstvister är “När får barnet bestämma själv vart man vill bo?”

Det är inte en helt enkel fråga att svara på. Är det barnet själv som önskar bo hos en förälder eller är föräldrarna inte överens om vart barnet skall bo? Om det är barnet som vill bestämma är det inte förrän hen är 18 som hen kan göra det. Samtidigt måste ju den förälder som barnet vill bo med vara överens om att barnet får det. Om det är föräldrarna som inte kan komma överens om vart barnet skall bo och kanske till och med bråkar om vem som skall ha vårdnaden, säger regeln att man skall ”lyssna på barnet utifrån dess mognad”. Det betyder att man bör fråga barnet hos vem det vill bo vid ungefär 13 års ålder. Det här gäller när socialtjänsten utreder och domstolar bestämmer om vårdnaden.

Det vanligaste är annars att föräldrar med gemensam vårdnad men som inte lever tillsammans kommer överens om hur barnet skall bo. De flesta föräldrar kan komma överens om det och om deras samarbete fungerar tillräckligt bra kan man också ta hänsyn till vad barnet har för önskemål. Om man vill bo hos en förälder kan det vara bra att bestämma hur man skall träffa den man inte bor med. Det kan också vara bra att bestämma hur länge det man kommit överens om skall gälla för att man skall kunna fatta nya beslut. Annars är det lätt hänt att man fattar beslut för lång tid när man kanske precis haft ett bråk med en förälder.

GO ON rekommenderar kontakt via Socialtjänsten och Juridiska ombud för att minska missförstånd, osämja och oklarheter.