GÅ VIDARE

Det är viktigt att snabbt bryta dåliga mönster eller om det krävs, bryta ett destruktivt förhållande. Det finns professionellt stöd och hjälp att få. Vid en akut situation, ring Polisen på 112.

STÄRKA | BRYTA UPP | GÅ VIDARE
HJÄLP

Nöd-vänliga nummer

Hjälp finns bara ett telefonsamtal bort

LÄS MER
STÄRKA | BRYTA UPP | GÅ VIDARE
relationer | HJÄLP

KVINNOJOUR STÖTTAR

Kvinnojourerna ger stöd och trygghet

LÄS MER
STÄRKA | BRYTA UPP | GÅ VIDARE
relationer | HJÄLP

MANSJOUREN LYSSNAR

Ingen fråga är för stor eller för liten

LÄS MER
STÄRKA | BRYTA UPP | GÅ VIDARE
HJÄLP

Nöd-vänliga nummer

Hjälp finns bara ett telefonsamtal bort

LÄS MER
STÄRKA | BRYTA UPP | GÅ VIDARE
relationer | HJÄLP

KVINNOJOUR STÖTTAR

Kvinnojourerna ger stöd och trygghet

LÄS MER
STÄRKA | BRYTA UPP | GÅ VIDARE
relationer | HJÄLP

MANSJOUREN LYSSNAR

Ingen fråga är för stor eller för liten

LÄS MER