SAMARBETE MED NORDIC LEVEL GROUP

NU RÄCKER DET!

Att lämna ett destruktivt förhållande

Att leva i en destruktiv relation innebär ett liv och vardag i ständig oro och rädsla med antingen psykiskt våld såsom systematisk kontroll, kränkningar, hot och isolering men också om fysiskt eller sexuellt våld. När den ena partnern i en relation utsätter den andra för hot eller våld innebär det dessutom att barn i familjen lever med våld i sin vardag.

Vi är medvetna om att det är oerhört många som lever i osunda förhållanden och att det ofta kan vara fruktansvärt svårt att ta sig ur det hela.

Vi har tillsammans med vår samarbetspartner inom säkerhet, Nordic Level Security, sammanställt några goda råd till dig samt var du kan vända dig om du planerar att lämna. Vi är ödmjuka inför att alla fall är unika och bör bedömas utifrån de parametrar varje enskilt fall ger.

Det viktigaste (och svåraste för många) är att först och främst bestämma sig för att ”NU räcker det! NU går jag härifrån!”

Ett av de vanligaste felen personer som lever i ett destruktivt förhållande gör är att man håller det för sig själv som sin hemlighet samt att man gör sin egen hot- och riskbedömning. När man är känslomässigt berörd är det svårt att göra en konstruktiv bedömning av sin situation och bör därför låta någon utifrån göra den kartläggning kring risker som finns samt lägga det pussel som behöver läggas.  Socialtjänsten i din kommun, kvinnojourer, privata säkerhetsföretag eller polisen är de instanser vi rekommenderar att du vänder dig till för denna kartläggning av situationen.

När du bestämt dig
Den mest riskfyllda situationen för någon som utsätts för våld (både fysiskt och psykiskt) är när den här personen väl bestämt sig för att lämna. Om du väljer att lämna din partner tänk då på att inte vara ensam utan ha någon med dig. Bedömer du situationen som alltför riskfylld bör du dessutom göra upp en genomtänkt flyktplan.

6 handfasta råd på vägen

  1. Gör en plan för vad du ska göra och vart du ska ta vägen om det uppstår en hotfull situation
  2. Informera minst en person du kan lita på om dina planer samt när du tänker försöka genomföra dem
  3. Berätta för barnen (om de är tillräckligt gamla för att förstå) om planeringen och vad de ska göra. Barnen både vet och förstår mer än du tror
  4. Göm ett par extra nycklar på en genomtänkt plats och även lite extra pengar för oväntade utgifter i samband med att du lämnar hemmet
  5. Gå igenom vilka viktiga telefonnummer du kan komma att behöva och se till att ha dem tillgängliga
  6. Bestäm och informera om ett ”kodord” med personer du litar på och som du kan använda då du är i fara

Bestäm innan var du är säker
Om bedömningen är att du är i fara när du bestämt dig för att lämna ta dig till en vän, släkting, granne eller till kvinno- eller mansjouren. Jourernas boende är en säker plats, där du kan få stanna en tid, och där du får möjlighet att träffa andra personer som varit i samma situation som du själv. För du ska veta att du inte är ensam!

Det allra bästa är om du kan prata med någon hos Kvinno- eller mansjouren i förväg och tala om att du kommer. Då kan de hålla utkik när du är på väg och även larma om du inte dyker upp.

Skydd för dig som lämnat
Det finns ett antal olika sätt att skydda dig som valt att lämna en destruktiv miljö. Ta upp detta med polis eller socialtjänst så hjälper de dig vidare.
Exempel är besöksförbud, trygghetslarm, skyddade personuppgifter, namnbyte, enskilda samtal hos familjerätten (om ni har gemensamma barn) och hemligt telefon och abonnemang.

Viktiga telefonnummer:
Polisen 114 14 (112 vid akut)
Socialtjänsten Stockholm 08-508 250 00
Socialjouren Stockholm 08-508 400 00
Socialtjänsten Göteborg 031-365 00 00
Socialtjänsten Malmö 040-34 54 51
Kvinnojouren Unizon: 08-642 64 01
Mansjouren: 08-30 30 20