SAMARBETE MED TRYGG-HANSA

Koll på dina försäkringar

Checklista för fullt skydd

Har du koll på vilka försäkringar du har och vilka du behöver? Försäkringar kan göra stor skillnad, såväl i vardagen som när det hänt något allvarligt. Och vid förändringar i livet, till exempel vid en separation, kan det vara extra värdefullt att göra en egen försäkringsgenomgång.

Önskar du en personlig kontakt har vi på Trygg-Hansa försäkringsrådgivare som kan hjälpa dig med en försäkringsgenomgång för att ta reda på vad du har, vad du behöver och inte behöver. På trygghansa.se hittar du alla kontaktuppgifter.

Försäkringar kan ge en större ekonomisk trygghet om det värsta händer, men de kan också underlätta i din vardagsekonomi om du till exempel skulle råka ha sönder något som du inte har råd att ersätta eller laga just då. För privatpersoner finns det olika typer av försäkringar, och du har dem för att skydda dig själv, dina nära och dina ägodelar.

En privat försäkring är ett viktigt komplement till samhällets skydd, då samhällets ersättningar många gånger är mycket lägre än vad många tror. En försäkring gäller oftast ett år i taget och priset du betalar för en försäkring kallas för premie.

Vilka försäkringar har du?

Försäkringar till bilen
Om du äger en bil måste du enligt lag ha en trafikförsäkring för att få köra bilen. Trafikförsäkringen ska tecknas från den dagen du har köpt bilen. Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och skador på annan egendom som du orsakat med bilen. Om du vill försäkra bilen ytterligare kan du teckna en hel- eller halvförsäkring till din bil.

Hemförsäkring
En hemförsäkring ger ett grundläggande skydd och nästan alla i Sverige har en hemförsäkring och det är att rekommendera. Försäkringen skyddar bland annat dina saker vid en brand, skada och stöld. I hemförsäkringen ingår också ersättning vid många andra situationer:

  • Reseskydd – ersätter bland annat kostnader för akut sjukvård utomlands och ambulansflyg till Sverige som annars kan kosta dig hundratusentals kronor.
  • Ansvarsskydd – kan betala skadestånd som du krävs på om du anses ha varit vårdslös (oaktsam).
  • Rättsskydd – kan ersätta dina kostnader för ett juridiskt ombud vid en tvist.
  • Överfallsskydd – kan ge ersättning om du till exempel blir misshandlad.


Inkomstförsäkring
En inkomstförsäkring är ett skydd som hjälper dig ekonomiskt om du blir arbetslös eller sjukskriven. Inkomstförsäkringen kompletterar samhällets skydd och ger ersättning vid inkomstbortfall. Inkomstförsäkring kan ingå i ditt fackliga medlemskap så kolla med ditt förbund vad som gäller för dig.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring
En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan ge ekonomisk kompensation om du blir sjuk eller är med om ett olycksfall. Den är viktig för att stötta dig ekonomiskt om du exempelvis blir sjukskriven. Om du har en försäkring genom jobbet eller facket, så gäller den ibland bara under arbetstid och oftast inte för sjukdomar. Med en sjuk- och olycksfallsförsäkring får du ett bra skydd dygnet runt både om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Det finns även möjlighet att teckna enbart en olycksfallsförsäkring.

Barnförsäkring
De flesta föräldrar väljer att teckna en barnförsäkring. En barnförsäkring kan göra stor ekonomisk skillnad om någonting händer ens barn. Försäkringens ersättning kan till exempel ge föräldrar råd att arbeta mindre om barnet behöver dem extra mycket, eller göra livet enklare om barnet inte kan arbeta som vuxen.

Gravidförsäkring
En gravidförsäkring är det enda skyddet som finns för det ofödda barnet. Trygg-Hansas gravidförsäkring finns i två varianter: en gratis och en man betalar en engångssumma för. Om man väljer att betala för försäkringen får man ett mer omfattande skydd som kan ge ersättning vid exempelvis graviditets- och förlossningskomplikationer, sjukhusvistelser och vissa diagnoser som barnet kan födas med. En gratis gravidförsäkring innehåller ett begränsat grundskydd som ger ersättning vid olycksfall eller dödsfall.

Livförsäkring
Livförsäkring kan ge ekonomisk ersättning till de efterlevande om du skulle avlida.

5 försäkringstips vid en skilsmässa eller separation:

  • Se över vilka privata försäkringar du har men även vilka försäkringar som finns via arbetsgivaren och facket. Behöver du hjälp har vi på Trygg-Hansa försäkringsrådgivare som kan hjälpa dig med en försäkringsgenomgång för att ta reda på vad du har, vad du behöver och inte behöver.
  • Om ni har livförsäkringar, gruppförsäkringar där ni är medförsäkrade eller annat, kontrollera med ert försäkringsbolag hur försäkringen påverkas av er skilsmässa eller separation.
  • Vid en separation finns stor risk att man missar att betala gemensamma försäkringar som till exempel barnens försäkring. Gör upp hur försäkringarna ska betalas så att ingen behöver stå utan försäkringsskydd.
  • Vid flytt till ny bostad, även om det är tillfälligt, glöm inte att teckna en hemförsäkring. Detta gäller även om du bor inneboende eller i andra hand.
  • Om du har barn under 18 år som bor växelvis hos dig gäller ofta din hemförsäkring även för barnet när de är hos dig. Dock kan vissa försäkringsbolag kräva att alla som ska omfattas av din hemförsäkring är namngivna på försäkringsbrevet. Kontrollera därför med ditt försäkringsbolag om du även ska namnge dina barn under 18 år.

 

Denna checklista är framtagen av Alexandra Björnsson, försäkringsexpert på Trygg-Hansa
Följ gärna Alexandra på Instagram, under namnet @barnensexpert för fler tips och råd.