SAMARBETE MED

KVINNOJOUR STÖTTAR

Kvinnojourerna ger stöd och trygghet

Kvinnojourerna utgår från dina behov och önskemål
Kanske behöver du prata om din livssituation och din nuvarande relation. Kanske behöver du råd kring en polisanmälan eller en vårdnadstvist. Eller har du kanske utsatts för sexuella övergrepp, antingen nyligen eller flera år tillbaka. Du kan också oroa dig för en vän eller anhörig som du misstänker blir utsatt för våld av den hon är tillsammans med.

Jourkvinnorna ger samtalsstöd och råd och kan också följa med som stödpersoner vid besök hos till exempel polis, advokat och socialtjänst. En del jourer har en separat juridikjour. Några jourer har texttelefon för att kunna ge stöd åt hörselskadade kvinnor. Andra jourer har specialiserat sig på att ta emot incestdrabbade vuxna. Det finns också jourer som vänder sig särskilt till kvinnor med utländsk härkomst.

Alla våra kvinnojourer är egna föreningar, och alla arbetar på sitt eget sätt. Men gemensamt för kvinnojourerna är att de har en jourtelefon dit kvinnor och tjejer som behöver stöd kan ringa. Alla som söker stöd kan välja att vara anonyma och ingen registreras. De som är aktiva i jouren skriver under ett tystnadslöfte.
På jourerna arbetar bara kvinnor och inga män. De tar heller inte emot män. Det beror inte på att vi tror att alla män är våldsamma eller för den delen på att vi skulle hata män. Tvärtom har jourkvinnor goda relationer med män i privata, sociala och yrkesmässiga sammanhang. Men av erfarenhet vet vi att det inte går att tala öppet om smärtsamma upplevelser av mäns våld och sexuella övergrepp när män är närvarande. Det känns tryggare att vara i en miljö där det bara finns kvinnor. En del jourkvinnor har egna erfarenheter av att vara utsatta för mäns våld, andra har det inte. Att ha en kvinnlig identitet kan dock göra det lättare att leva sig in i våldets verklighet, eftersom kvinnor fått lära sig att män som regel har makten i vårt samhälle.

Skyddat boende
De flesta jourer erbjuder också skyddat boende för dig som varit tvungen att fly ditt hem. Kvinnojourerna samarbetar så att du som är förföljd kan bo på annan, hemlig ort. På kvinnojouren kan du bo kvar tills ett permanent boende är ordnat.
Skyddat boende är också till för dig som har barn.
Jouren stöttar dig, både genom stödsamtal och konkreta åtgärder, som att hjälpa dig med sekretessmarkering.
Ett skyddat boende ser olika ut på olika jourer. På en del av dem får du dela bostad med andra kvinnor, på en del kan du bo i en egen lägenhet.
Du har rätt att få beskydd mot en farlig eller våldsam partner och det är din kommun som bär det yttersta ansvaret för att denna rättighet också tillgodoses!

Kvinnojourer finns runt om i hela Sverige.
Kontakta en kvinnojour nära dig, klicka här.

Denna artikel är publicerad i samråd med ROKS