SAMARBETE MED COUPLENESS

LIGG STEGET FÖRE

Investera proaktivt i relationen

Empati är en nyckelfaktor

Vi vet av forskning från Harvard att upplevelsen av lycka bygger på vår egen förmåga till att bära upp relationer av olika slag. Människan är det högst stående däggdjuret i näringskedjan med fullt utvecklad social kompetens, emotionell intelligens och förmåga till relationell utveckling. Långvariga studier att empati är en nyckelfaktor för par som har levt i långa relationer.

Vår färdighetsträning i relationellt arbete påbörjas från den dag vi föds och fortsätter livet ut. Vi iakttar och lär samtidigt som nyfikenheten hjälper oss att våga mera. Livet utmanar oss på olika sätt under vår livscykel, men eftersom vi redan vet att relationer är det essentiella och livgivande för att skapa balans, tillfredsställelse och ögonblick av lycka, så behöver vi också få hjälp i vårt lärande om oss själva och varandra. Den avgörande nyckeln heter kommunikation, vilket innebär ömsesidig dialog. När vi får problem med kommunikationen i våra relationer, till våra partners och vänner, så blir livet krångligare.

Identifiera fallgroparna
Vi behöver hjälp att identifiera fallgropar, risker och utmaningar som en parrelation normalt ställs inför. Det kan handla om längtan efter barn, graviditet, småbarnsår men även påfrestningar när barnen flyttar hemifrån och man återigen är två vuxna utan primära föräldraroller som behöver fokusera på parrelationen. Skilsmässorna ökar enligt statistiken, samtidigt som vi vet att separationer och ensamhet är två riskfaktorer för fysisk och psykisk ohälsa över tid. Vi söker tvåsamhet, stabilitet, trygghet och kärlek.

De flesta av oss hamnar i diket, i fallgropen och behöver push och hjälp för att komma vidare. Tänk om det fanns ett relationsverktyg som kunde hjälpa oss att inte ramla ner så djupt, eller inte ramla ner alls? Fokus blir att förebygga och hitta preventiva åtgärder för att rusta för framtida relationsutmaningar. Många hamnar hos parterapeuten lite för sent eftersom det fortfarande bygger på hårt motstånd. Vi är också bekväma och vet att tiden är dyrbar och exklusiv, vilket gör att vi behöver få tillgång till ett proaktivt relationsverktyg som hjälper långsiktigt, men som inte tar för mycket av vår tid och dagliga uppmärksamhet. Finns det verkligen något sådant?

Det finns hjälp på vägen
Ja, appen Coupleness (läs artikeln om appen för att stärka eller reparera er relation här) är ett kommunikations- och relationsverktyg som verkar preventivt. Det är enkelt med låga trösklar och ger snarare en boost för relationen som är så gynnsam att verktyget lätt införlivas i det dagliga livet. Dessutom vet vi att en ökad och förbättrad ömsesidig kommunikation också bidrar till att förbättra en redan fungerande relation, vilket innebär att allt bara kan bli bättre. Daniel Goleman skriver i sin bok Känslans Intelligens om hur empati är en tydlig nyckelfaktor för par som har levt i långa hållbara relationer. Den speglar min egen förmåga att känslomässigt och emotionellt sätta mig in i min partners känslor och upplevelser. Goleman ser hur detta helt är avgörande för relationens hållbarhet och livslängd. Detta är exakt vad Coupleness syftar till, att ge individer mer konkret information och heads up om hur vår partner mår idag, och vad jag behöver “tune in” för att vi ska nå bästa matchning vad gäller fysiskt möte, verbal kommunikation och empatisk förståelse.

Den välkända parterapeuten Esther Perel beskriver målande hur en kärleksrelation både behöver närhet och förtrolighet för att växa och fördjupas samtidigt som den behöver avstånd och mystik för att åtrå och passion ska kunna blomma. Det kan tyckas motstridigt, men samtidigt utmanande och vackert. Coupleness innehåller dessa två komponenter. Den hjälper paret att både öka tilliten och förståelsen för varandra på ett djupare plan, samtidigt som den uppmuntrar till lekfullhet och nyfikenhet på varandra.

Är du värd att bli satsad på?
Är er relation värdefull?
Är du redo att investera 3 minuter varje dag för att kunna tillföra din relation vad den behöver på både kort och lång sikt?
Vi är övertygade om att svaret på alla tre frågorna är JA!

 

  Om Linn Heed Linn är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och sexolog. Hon har arbetat med djupt mänskliga frågor i över 30 år och brinner för att föra ut kunskap som kan leda till utveckling både för den enskilda individen men även på samhällspolitisk nivå.

Som person är Linn orädd och nyfiken, vilket gör att hon ofta hittar lösningar utanför boxen.

Linn är övertygad om att arbete tillsammans är den mest roliga och lönsamma vägen till bestående förändringar. 2017 gav Linn ut sin självbiografi “Flickan från Lotusfälten” på förlaget Bladh by Bladh. (fotograf Emma Grann)