SAMARBETE MED RELATIONSKONSULTEN

Reparera otrohet del 1

Råd till både den svikna och den som svikit

För att lyckas reparera en relation där otrohet inträffat, krävs mod och stark vilja från båda parter. De flesta par går dessvärre skilda vägar. Om du som blivit sviken väljer att ge din partner en andra chans, krävs en tro på att det på sikt går att förlåta otroheten. Tron på en framtid tillsammans är avgörande för om ni kommer att lyckas. 

Råd till den svikne
Du som blivit sviken behöver ta hand om dig och förstå att du har rätt att känna som du gör. Det innebär att acceptera alla motstridiga känslor inom dig och be om hjälp när du behöver det. Du behöver också ställa krav på din partner och vara tydlig med dina behov. Om du inte gör det, är det lätt att fastna och förlamas av sveket. 

Råd till den som svikit
För att återvinna din partners tillit, krävs mod, handlingskraft och att du tydligt visar att du vill reparera er relation. Du behöver visa i både ord och handling att du tror på att ni kan bli ett tryggt och kärleksfullt par igen. Det kan vara utmanande om du känner dig dömd och skamfylld, så mod och tålamod kommer att krävas. Du klarar det! Alla är värda en andra chans och dina ansträngningar kommer att ge resultat.  

Hemläxa – Visa stark vilja
Försök se potentialen i er som personer, som partners och bästa vänner. Det kan vara svårt men är nödvändigt om ni ska orka ta er igenom det här tuffa om än utvecklande arbetet. Det håller inte att bygga en framtid på gamla meriter. Det är ett nytt utgångsläge, ni utvecklas, livet tar nya vägar och framtiden blir vad ni gör den till.

  1. Hur kan du motivera beslutet att reparera relationen och hitta en gemensam väg?
  2. Du som blivit sviken, vad är det som får dig att tro att din partner kan göra dig trygg igen?
  3. Du som blivit sviken, vad kan du själv ta ansvar över för att hjälpa din partner ge dig det du behöver?
  4. Du som svikit, vad behöver du göra för att återvinna din partners förtroende? Hur kan du visa att du verkligen vill ställa allt till rätta för att få din partner att må bra och bli glad igen?
  5. Du som svikit, är du förberedd på att det kommer att ta tid att skapa tillit? Hur ska du lyckas behålla tålamodet i de känslostormar som uppstår tills din partner känner sig trygg igen?
  6. När ni bestämt er för att tillsammans gå igenom reparationsprocessen, prata om hur ni vill ha det kommande sex månader av målinriktat arbete. Skriv ner vilka förväntningar ni har på varandra och hur målsättningen ser ut.

 

Otrohetsakuten – en app som hjälper
Otrohetsakuten är en app som är till för par och enskilda individer som på olika sätt kommit i kontakt med otrohet – men också för alla par som vill förebygga både otrohet och andra typer av relationskriser.

I appen erbjuds akut hjälp, guidning, information, råd och verktyg för att hantera allt från en akut krissituation, till det långsiktiga arbete som krävs för att hålla en relation kärleksfull och givande. Du får stöd och kunskap om vad du kan förvänta dig av din partner och vad du själv behöver ta ansvar för. Appen är uppdelad i fem processer som har olika inriktning och syfte. Man börjar med den process som motsvarar var man befinner sig just nu, och guidas därefter steg för steg genom den känslomässiga berg-och-dalbana som man ofta brottas med.

Appen passar därmed både för de som har misstanke om otrohet, nyligen har upptäckt (eller ertappats med) otrohet och vill reparera relationen efter otrohet. De sista två processerna passar också för de som vill arbeta förebyggande för att hitta tillbaka till en lustfylld relation och undvika att hamna i en kris, samt den som vill arbeta med sitt eget beteende eller sin medvetenhet i en relation.

Läs mer om appen här
Ladda ner appen från Appstore eller Google Play.

 

Om Anneli Östling
Annelis erfarenheter och stora intresse för människor och relationer har lett fram till det yrke som hon har idag, terapeut för par- och individualterapisamtal, coach, förändringsledare och föreläsare. Att möta människor som växer med sina utmaningar och skapar fungerande relationer såväl till sin partner som till vänner och medarbetare är det som håller hennes passion levande.
Grundfilosofin i Annelis arbete är att alla har vad man behöver för att kunna må bra och skapa den tillvaro som man vill befinna sig i såväl privat som i sitt yrke. Viljan och potentialen hos varje person är central när hon arbetar.
Allt handlar om relationer. En central fråga är: Vem vill du vara? Hur vill du känna dig? Hur vill du uppfattas av andra? Sedan 2007 har Anneli arbetat som terapeut, parterapeut, coach och organisationskonsult i mitt eget företag Relationskonsulten.

Besök gärna Annelis hemsida där hon bloggar, skriver om otrohet, stress, intimitet, uppbrott och mycket mer.