SAMARBETE MED

Praktiskt Om bodelning

Så går det till

Att bodela innebär att du och din partner delar upp er egendom mellan er. Ni kan själva bodela, eller låta tingsrätten utse en bodelningsförrättare om ni inte kommer överens. Bodelning kan göras vid en skilsmässa, när ett samboförhållande upphör, när man fortfarande är gift eller när någon i paret dör. 

Om bodelningen ska göras vid en skilsmässa är utgångspunkten vilka egendomar ni hade den dag som tingsrätten tog emot er ansökan om äktenskapsskillnad. Gäller det ett samboförhållande är det den dag som samboförhållandet upphörde.

Om ni inte kommer överens kan ni eller någon av er ansöka till tingsrätten om en bodelningsförrättare.

Så startar ni en bodelning

Om ni är överens
Om ni är överens om hur egendomen ska delas upp är det ofta tillräckligt för att bodelning ska kunna genomföras. I vissa fall, till exempel om ni äger fastigheter, måste ett avtal skrivas. Ni kan själva skriva ett bodelningsavtal som ska undertecknas av er båda. Avtalet kan ni få registrerat hos Skatteverket. En bodelning som görs medan ni är gifta och inte i samband med skilsmässa ska anmälas till Skatteverket som registrerar anmälan.  

Om ni är oense
Om ni inte är överens om bodelningen kan ni ansöka till tingsrätten om att få en bodelningsförrättare. Då kan ni själva föreslå en bodelningsförrättare eller så föreslår tingsrätten en person. Ofta är det en advokat som får uppdraget.

Samboskap, äktenskapsförord och dödsfall

Sambo
För er som är sambo gäller sambolagen. Då är det bara den gemensamma bostaden och det bohag som ni har införskaffat för gemensamt bruk som ska delas upp. Sambor kan ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare eller väcka talan om att få ta över en gemensam bostad som inte ska ingå i en bodelning.

För att bodelning ska kunna göras efter ett samboförhållande så måste den av er som vill göra en bodelning meddela den andre inom ett år från det att förhållandet upphörde. Annars finns det ingen rätt till bodelning och tingsrätten kan då inte utse bodelningsförrättare.

Om ni har ett äktenskapsförord där det står vad som gäller för er egendom vid en eventuell skilsmässa, ska det tas hänsyn till det vid bodelningen. Vid dödsfall är det en boutredningsman som gör bodelningen innan boutredningen tar vid.

Bodelning med hjälp av bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare
Som regel kallar bodelningsförrättaren er till ett möte för att höra om det finns någon möjlighet att hitta gemensamma lösningar. Om det inte går samlar hen in uppgifter om vad som ska vara med i bodelningen och gör sedan en förteckning över alla tillgångar och skulder. Bodelningsförrättaren skriver sedan ett beslut över hur fördelningen ska se ut utifrån egendomens värde. En bodelningsförrättare är ofta en advokat eller en jurist men det behöver inte vara det. Den personen har rätt till betalning för sitt arbete och sina kostnader för uppdraget. Det är ni som ska bodela som gemensamt ska betala bodelningsförrättaren.

Ekonomisk hjälp
Om ni av ekonomiska skäl eller er personliga situation inte kan betala kostnaden går det att ansöka till tingsrätten om ersättningsgaranti. Tingsrätten kan då besluta om att ni får hjälp att betala maximalt fem timmars arbete för bodelningsförrättaren. Det är bara en av er som bodelar som kan få sådan hjälp.

Om någon är missnöjd
Om någon av er som är inblandade är missnöjd med bodelningsförrättarens bedömning kan beslutet överklagas till tingsrätten. Det kallas att bodelningen klandras. Det måste göras inom 4 veckor från att ni fick del av bodelningen. Om bodelningen inte klandras gäller den efter att den tiden gått ut.

Ladda ner vår mall för bodelning här.

Kom ihåg att du inte är ensam om att gå igenom ett uppbrott, diskutera gärna i forumet med andra som går igenom samma sak

 

Källa Sveriges domstolar