SAMARBETE MED

SAMBOR SOM SEPARERAR

Så går en separation till, om ni inte är gifta

Om du och din partner inte är gifta, men boende tillsammans så räknas ni som sambo och därmed gäller sambolagen, om inget annat har avtalats. För sambor som vill separera så är huvudregeln att uppdelningen endast gäller bostad och bohag. Det är alltså saker som ni skaffat tillsammans för att använda gemensamt, som ska delas lika vid en separation. Detta gäller oavsett vem av er som har köpt och betalat bostaden. En bostad som köptes före samboskapet ska inte delas. Men om ni byter bostaden till en ny under förhållandet blir den nya bostaden samboegendom som ska delas. All annan egendom, t ex bilar, båtar fritidshus och sparande ska inte delas upp. Och saker som var och en ägde innan ni blev sambo, som är bohag ska inte heller delas upp.  

Boende
Vid en separation är det den av er som har det största behovet av bostaden, oftast den som har vårdnad om barn, som har rätt att få bostaden i bodelningen. Den som behåller bostaden ska då lösa ut den andre till halva nettomarknadsvärdet. Sambolagen ger även utökat skydd om bostaden är hyresrätt eller bostadsrätt.

Undantag
Även om bostaden inte är er gemensamma så kan det hända att den som bäst behöver bostaden ändå får behålla den. Den som behåller bostaden ska då betala hela bostadens värde till den andre. Regeln gäller endast för hyresrätt och bostadsrätt, alltså inte för fastighet eller tomträtt.

Bodelningsavtal
Det kan vara bra att skriva ett bodelningsavtal när ni särar på er. T ex om ni båda vill ta nya bolån efter separationen så vill banken ofta se att det finns ett bodelningsavtal. I avtalet ska bara bostaden och saker till hemmet som delar på skrivas in. Det är bäst att upprätta avtalet så snart som möjligt efter separationen, men det finns möjlighet att göra bodelningen i upp till ett år efter att ni flyttat isär.

Det finns ingen generell blankett för bodelning. Men du kan få gratis hjälp hos oss med ett avtal. Logga in och titta under fliken AVTAL.

Vårdnad om barnen
Det är skillnad mellan att vara gift och att vara sambo när ni separerar med gemensamma barn. I ett samboförhållande måste fadern bekräftat sitt faderskap hos de sociala myndigheterna för att kunna få vårdnaden om barnet. Om man vill att endast den ena föräldern ska ha vårdnaden måste domstolen besluta om det. Om ni blir oense om vem som ska ha vårdnaden som är det bra att komma ihåg att det alltid är barnets bästa som ska vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Barnets egen vilja har också betydelse.

Är ni inte överens så kan den här typen av frågor vara så svåra att lösa, att ni behöver ta hjälp av en advokat eller annan jurist. Socialtjänsten eller familjerådgivningen i din kommun kan också hjälpa till. 

Berätta för barnen
När och hur man väljer att prata med barnen beror mycket på hur gamla de är. Det är bra om man kan försöka vara över puckeln där man bara skriker och bråkar. Om ni kan ta det i lugn och ro och fokusera på att barnen inte ska drabbas så lite det bara går. Det är viktigt att ni gemensamt berättar att ni valt att separera. Man ska även vara tydlig med att barnen inte har någon skuld i det överhuvudtaget samt att det i förlängningen kommer bli bra. Man ska absolut inte prata illa om varandra, det kan vara förödande för barnen.

Kom ihåg att du inte är ensam om att gå igenom en separation, diskutera gärna i forumet med andra som går igenom samma sak

 

© GO ON AB™