SAMARBETE MED RELATIONSKONSULTEN

Sex eller 6?

När sex bara blir en siffra

Det är ofta en hönan-eller-ägget-situation när sexlivet blir ett problem. Antingen vill man inte ha sex på grund av att relationen inte känns bra, eller känns relationen inte bra på grund av att man inte har sex. Hur man än vrider på det så hör de alltid ihop: Sexlivet och relationens tillstånd. 

Men tyvärr är vi alla matade med föreställningar om hur sex ska vara, och det finns en övertro på att regelbundet sex är avgörande för hur relationen mår. Den tron kan i sig skapa problem. Det är nämligen inte alls ovanligt att både kvinnor och män under vissa perioder helt eller delvis tappar intresset för sex. Om man bara kan resonera kring det behöver det inte bli några problem alls, utan bara en helt naturlig och tillfällig svacka. Kanske handlar det om stress, hormonförändringar, ekonomisk oro eller annat som påverkar det allmänna välmåendet, och därmed också sexlivet. Kan man däremot inte prata om intimitet och sitt sexliv, är det stor risk att den bristande lusten växer till ett större problem som får fäste ju längre tiden går. 

I en relation behöver båda parter ta ansvar för den gemensamma omtanken om varandra och våga prata om alla problem, även när det känns svårt. Det man inte pratar om växer ofrånkomligen till onödig oro, rädsla och frustration, och när det gäller just sex kan bristande kommunikation dessutom ge prestigeångest och avståndstagande. 

Gör det ok att säga nej
Att båda parter i en relation alltid ska vilja ha sex samtidigt är en utopi, eftersom alla påverkas av så många yttre faktorer som stress, jobb, familj etc. Ändå är det många som upplever det som tabu att säga ”nej” och lika många som känner sig avvisade när de ändå möts av ett. Den som känner sig avvisad kan bli sårad, besviken eller sur, vilket i sin tur leder vidare till en stingslig och ansträngd känsla runt sex. Den som sagt nej får antingen dåligt samvete, eller blir sur över partnerns bristande förståelse. Kort sagt leder bristande kommunikation i de här lägena till att man skapar problem av ingenting. En mer konstruktiv lösning är att visa varandra förståelse, eller åtminstone visa att man vill försöka förstå. Den som upplever sig avvisad kan t.ex. säga något så enkelt som ”Det är ok älskling, tack för att du sa att du inte är på humör. Säg till om det är något jag gjort, eller om du behöver något annat? Kanske en massage, en stund för dig själv, en kopp te eller en promenad?” Sannolikheten för att den som inte har lust att ha sex, kommer att känna lust inom kort är mycket större än om hen möts av en sur och missnöjd partner. 

När kostnaden för att säga nej upplevs känslomässigt kostsam, kommer även den lust som finns att malas ner och bytas ut mot en press som blir negativ. Så fort sex blir förenat med negativa känslor så försvinner både lusten och tryggheten, vilka båda är centrala delar av en harmonisk kärleksrelation. Även om mycket annat fungerar bra i relationen så kan avsaknad av sex ses som ett stort problem som överskuggar allt annat, så det är av yttersta vikt att man tillsammans får bukt med problemen.  

När motreaktionen till att säga nej till en sexuell invit istället är åtminstone lite positiv och förstående, så räcker det för att inte skada den övergripande viljan till att ha sex. En positiv inställning även vid avvisning är tillsammans med ärlig kommunikation det enkla receptet för att ens partner spontant ska vilja ha sex en annan gång. 

Lägg grunden i vardagen
Bra sex bygger på en positiv känsla för sin partner, ett stort förtroende och en ärlig lyhördhet för varandras behov. Den vanligaste anledningen till att inte sex fungerar är att man tappat bort den nära känslomässiga kontakten i vardagen. Bara genom att kommunicera mera oavsett om det gäller ekonomi, föräldraskap, uppmuntran och nyfikenhet runt varandras intressen eller livet i allmänhet, så är det bränsle för relationen. När man känner sig uppskattad och avslappnad i att vara den man är och vill vara, så finns det energi och lust över för njutning, där inräknat närhet och sex.

Har man svårt att kommunicera i vardagen har man förmodligen ännu svårare för att prata om det mest privata – som sex. Men i samtalen finns lösningen, så alla par måste arbeta aktivt med tillit och förtroende, och anstränga sig för att få partnern att känna sig varmt mottagen och trygg. Först då blir man redo att ta känslomässiga risker med varandra och den öppenheten leder till större närhet, mer intimitet och härligare sex. 

 

Om Anneli Östling
Annelis erfarenheter och stora intresse för människor och relationer har lett fram till det yrke som hon har idag, terapeut för par- och individualterapisamtal, coach, förändringsledare och föreläsare. Att möta människor som växer med sina utmaningar och skapar fungerande relationer såväl till sin partner som till vänner och medarbetare är det som håller hennes passion levande.
Grundfilosofin i Annelis arbete är att alla har vad man behöver för att kunna må bra och skapa den tillvaro som man vill befinna sig i såväl privat som i sitt yrke. Viljan och potentialen hos varje person är central när hon arbetar.
Allt handlar om relationer. En central fråga är: Vem vill du vara? Hur vill du känna dig? Hur vill du uppfattas av andra? Sedan 2007 har Anneli arbetat som terapeut, parterapeut, coach och organisationskonsult i mitt eget företag Relationskonsulten.

Besök gärna Annelis hemsida där hon bloggar, skriver om otrohet, stress, intimitet, uppbrott och mycket mer.