SAMARBETE MED

SKILSMÄSSA STEG FÖR STEG

Vi tar dig igenom de olika delarna

När ni väl har bestämt er för att skiljas väntar en del pappersarbete. Det kan kännas övermäktigt och krångligt, men vi hjälper dig att reda ut begreppen och få bättre koll på de första stegen i processen. 

1.Om ni är överens, gör så här
Med skilsmässa menas både äktenskapsskillnad och upplösning av registrerat partnerskap. Är ni överens om att skiljas kan ni göra en ansökan digitalt på domstol.se. Har ni gemensamma barn som är under 18 år så behöver ni också vara överens om vårdnaden och barnens boende och umgänge för att kunna använda den digitala tjänsten.  Gå in och läs mer om hur du gör och vad ni behöver ha förberett (bland annat e-legitimation m.m.) på domstol.se 

Om det bara är du som vill skiljas
Är ni inte överens, så kan du ensam ansöka om skilsmässa. Det heter då att du lämnar in en stämning mot den du är gift med, och sedan får personen möjlighet att yttra sig. Stämningen är en blankett som du ska skriva ut, fylla i och lämna in till tingsrätten där du bor.  Tillsammans med ansökan ska också ett personbevis för skilsmässa för er båda ges in.

Att ansöka om skilsmässa kostar 900 kr. Personbevis beställer du hos Skatteverket och ska inte vara äldre än månader.

2. Betänketid
Om ni är oense om skilsmässan, så beslutar tingsrätten som huvudregel att ni ska ha betänketid i minst 6 månader. Syftet med detta är att förhindra förhastade skilsmässor. Det följer lagen och står i Äktenskapsbalken. Tingsrätten bestämmer när betänketiden börjar och slutar. Ni kommer att få ett brev om vilka datum som gäller för er. Det blir också betänketid om ni bor med barn som är under 16 år, oavsett om barnen är gemensamma eller inte.  Om ni däremot inte har bott tillsammans de senaste två åren kan ni skilja er utan betänketid. Detta måste ni kunna bevisa på något sätt, t ex genom att visa utdrag från folkbokföringen.

3. När betänketiden är över
Nästa steg att begära fullföljd. Det betyder att man bestämmer sig för att fullfölja skilsmässan, även om den du är gift med fortfarande inte vill skiljas. Här blir det en till blankett att fylla i och beställa nya personbevis.  Om ni begär fullföljd tillsammans så beslutar tingsrätten om skilsmässa direkt.

Om det bara är du som begär fullföljd, så skickar tingsrätten ett föreläggande till den andre. Som ett meddelande, så att den du är gift med kan svara om den vill skiljas eller inte.  Om ni har barn så skickar tingsrätten ett meddelande till socialnämnden. Om någon av er ska ha ensam vårdnad så får socialtjänsten yttra sig innan domstolen tar beslut.  Om ingen av er begär fullföljd så skriver tingsrätten av målet och ni är då fortfarande gifta.  Vill ni skilja er efter att tingsrätten har skrivit av målet måste ni göra hela processen igen, med en ny ansökan och ny ansökningsavgift.

4. Beslut
Därefter dömer tingsrätten till äktenskapsskillnad och domen skickas till er båda. Ni har då båda rätt att överklaga domen, inom tre veckor. Om ingen överklagat börjar domen då att gälla. Det heter att domen vinner laga kraft och ni är då från detta datum skilda. Det är tingsrätten som meddelar Skatteverket som gör ändringen i folkbokföringen och äktenskapsregistret. 

5. Barnen och vårdnaden om dem
Om ni är gifta med varandra och har gemensamma barn, så har båda föräldrarna rätt till vårdnaden om dem. Den gemensamma vårdnaden fortsätter normalt även efter skilsmässan. Om föräldrarna är överens i boende, umgänge och vårdnad och överenskommelsen är för barnets bästa, så kan den här typen av frågor regleras i skriftliga avtal. Socialtjänsten (familjerätten) eller familjerådgivningen kan hjälpa er med blanketter för den typen av avtal. Dessa ska undertecknas av föräldrarna och godkännas av socialnämnden.

Ensam vårdnad
Om man vill att endast den ena föräldern ska ha vårdnaden måste domstolen besluta om det. Det är alltid barnets bästa som är avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge och att även barnets vilja har betydelse.  Är ni inte överens så kan den här typen av frågor vara så svåra att lösa, att ni behöver ta hjälp av en advokat eller annan jurist.

6. Nästa steg efter skilsmässan är bodelning
När skilsmässan är definitiv och ni inte längre är gifta, är det dags att göra en bodelning. Det betyder att ni delar upp era ägodelar mellan er. Det kanske låter krångligt och administrativt att behöva göra ett avtal, om ni är helt överens så kan ni bara dela upp allt? Nej, faktum är att ni måste göra ett avtal för att det ska räknas som en giltig bodelning. Det behövs för att t ex kunna ändra ägarförhållanden för bostaden, lägga om eller ta nya lån. Däremot är det frivilligt att lämna in bodelningsavtalet till Skatteverket för registrering.

Bodelningsavtal
I bodelningen redovisar ni var för sig era ägodelar och tillgångar och de skulder som ska dras av. Ett bodelningsavtal är alltså ett juridiskt dokument där du och din partner delar upp era tillgångar och skulder. Avtalet ska vara skriftligt och båda två ska skriva under. När avtalet är signerat kan ni ingen efter det lägga till eller ta bort något från varandras tillgångar.  Det finns ingen generell blankett för bodelning. Men du kan få gratis hjälp hos oss med ett avtal. Logga in på GO ON och titta under fliken AVTAL där du kostnadsfritt kan ladda ner de vanligaste avtalen, budgetmall och mycket mer. 

Vill du läsa mer om bodelning hittar du det i vår artikel här.

 

 

Källa Sveriges Domstolar