SAMARBETE MED

STARK SJÄLVKÄNSLA

Vad innebär det för en relation?

Det är svårt att bygga upp sin egen självkänsla, men det är fullt möjligt.

Låg självkänsla visar sig på många olika sätt hos vuxna, genom osäkerhet, tvärsäkerhet; man är självkritisk, övertygad om sin egen förträfflighet; rädd för kritik och misslyckanden, är alltid kritisk till andra, saknar förmågan att definiera och avgränsa sig i förhållande till andra, har behov av att kontrollera allt och alla, underkastar sig, är tyrannisk; försöker vara grå och osynlig, behov av yttre statussymboler, är självdestruktiv, självsäker; är perfektionist, missbrukar droger. Jag skulle kunna fortsätta, men det viktiga är att vi som har vuxit upp med liten eller ohälsosam självkänsla, har det gemensamt att det är svårt att hitta vår egen storhet som människor. Vi gör oss mindre och dummare än vi egentligen är eller större och smartare. Många svänger både i humör och beteende mellan de två extrema polerna. I grundläggande mening antingen tvivlar vi om vårt värde som människor eller är övertygad om att vi inte är värda någonting.

En hälsosam självkänsla kan man känna igen på att vi har en nykter, nyanserad och accepterad syn på oss själva. Det handlar inte om att göra sig själv underbar och fantastisk, eller om att ständigt vara säker på sig själv. En sund självkänsla är att känna och acceptera sig själv som man är. Självkänsla handlar om: Hur väl jag känner mig själv, och ur jag förhåller mig till det jag vet om mig själv.

Läs hela artiklen på FamilyLab

 

 

Denna artikel är publicerad i samråd med FamilyLab