SAMARBETE MED VERAHILL

Värdefullt stöd i uppbrottet

20 min kostnadsfri juridisk rådgivning 

GO GRAB! Erbjudande – 20 min gratis juridisk rådgivning
Läs mer HÄR för att ta del av erbjudandet.

– Men åh vad tråkigt, säger min kompis Jennie när jag berättar att vi bestämt oss för att separera. Vi har gjort allt vi kan, men nu orkar vi inte kämpa längre. 

– Är ni överens, frågar hon sen. Jag vet ju att ni haft det väldigt tufft och att du funderat fram och tillbaka, men om inte båda har samma uppfattning kan det ju bli rätt knepigt….

– Jo, vi är överens, i alla fall om att skiljas, säger jag, men vem som ska bo kvar i huset och vem som måste flytta, har vi inte riktigt bestämt. Han har ju betalat det mesta, men barnen kommer nog oftast vilja vara hos mig…och det viktigaste är väl att de får bo kvar? Jag tror att vi tänker likadant, jag hoppas det i alla fall…

Som jurister möter vi dagligen par som ska separera. Vi träffar par som är helt oeniga, par som är eniga om vissa bitar och par som är rörande överens om vem ska få vad och vart barnen ska bo. Många par är relativt överens, de vet bara inte om vad och hur allt ska regleras i en bodelning för att inte riskera tråkiga konsekvenser längre fram. Från att man anser sig vara sams kan ovissheten därför ändå skapa en oro. Och när starka känslor är inblandade blir man vaksam mot varandra. Många tror att man ska kontakta en jurist först när något gått snett, men vår erfarenhet är att man ska ta hjälp redan innan. Det är sorgligt om den goda intentionen man hade från början ersätts av misstänksamhet. Vår erfarenhet visar tydligt att desto tidigare du tar hjälp av en jurist i din bodelning, desto större chans har du att få en bra och effektiv process som inte drar ut på tiden. Väntar man kan det bli dyrt, långdraget och jobbigt för alla inblandade parter.

För gifta par som ska skilja sig är en bodelning obligatorisk, till skillnad från sambor, där bodelning kan ske på den ena parterns begäran, vilket måste ske inom 1 år från separationen. Om parterna innehar en gemensam bostad krävs bodelning även vid samboskap. Det finns flera goda skäl att bodela och att göra det direkt:

  • Banken kräver bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån och för att någon av er ska kunna överta bostaden vid skilsmässan.
  • Om du ska överta bostaden måste det framgå i ett bodelningsavtal för att du ska få lagfart på hela fastigheten.
  • Utan bodelningsavtal kommer Lantmäteriet kräva din före detta partners godkännande vid en framtida försäljning av det hus ni bott i tillsammans.
  • Eftersom rätten till bodelning kvarstår under många år efter skilsmässan blir det en betydande osäkerhet för båda parter om man väntar.
  • Att dela upp era tillgångar långt i efterhand kan vara komplicerat eftersom värden på exempelvis fastigheter och även andra förutsättningar hinner ändras.

Bodelningar blir ofta känslofulla, samtidigt som de består av flera komplexa moment som

t ex beräkningar. Reglerna regleras i Äktenskapsbalken och Sambolagen och kan upplevas som snåriga och svårtolkade och det är viktigt att du tar hjälp för att undvika att bodelningen inte blir korrekt genomförd, något du kanske inte märker förrän det är försent.

Ingen separation är den andra lik och på Verahill månar vi om att du får hjälp utifrån just din situation. Därför erbjuder vi dig, antingen ensam eller med din partner/ex-partner, 20 min kostnadsfri rådgivning med en jurist. Vid rådgivningsmötet kan ni få en första inblick i hur en bodelning går till, varför den är så viktig och hur ni kan arbeta framåt för att den ska bli så bra som möjligt för alla inblandade parter – även barnen.

Att barnen inte ska komma i kläm är oftast det viktigaste för båda föräldrarna. Men när detaljerna i en ny vardag ska diskuteras är allt inte lika självklart längre. När det kommer till barnens boende, vårdnad och umgänge efter separationen hjälper vi till att hitta den bästa lösningen – alltid med barnens bästa i fokus. Du kan använda din kostnadsfria rådgivning för att få hjälp även med detta.

Vi arbetar alltid med målsättningen att försöka nå en lösning i samförstånd, men lyckas ni inte komma överens är nästa steg att koppla in en bodelningsförrättare och inleda en rättsprocess. Då hjälper vi dig i egenskap av ditt ombud och för dialog med motparten eller dennes ombud. Det räcker att en av er begär en bodelningsförrättare, men kostnaden för bodelningsförrättaren betalas solidariskt av er båda. En process kan vara både långdragen och kostsam och att ta hjälp tidigt är bästa sättet att undvika en utdragen konflikt, vilket självklart är bäst för alla. Inte minst barnen.

Just nu får du som besökare på GO ON 20 minuters kostnadsfri juridisk rådgivning kring den situation du behöver ha hjälp med.
Oavsett om det gäller att stärka din relation, bryta upp eller gå vidare.
Läs mer HÄR för att ta del av erbjudandet.