SAMARBETE MED

TONÅRING SOM BONUSBARN

Tips till bio- och bonusförälder

Tonårsperioden kan vara utmanande både för tonåringen och för föräldrarna. Lägg därtill utmaningen om du får en tonåring som bonusbarn. Vad händer egentligen under puberteten, och hur hanterar man barnets utveckling och humör?

Det är mycket som händer i ett barns utveckling, inte minst när det närmar sig tonåren. Hormonproduktionen ökar och hjärnan utvecklas, vilket gör det möjligt för barnet att tänka på andra sätt än tidigare. Det dröjer dock ända upp till 25–30 årsåldern innan de delar i hjärnan som möjliggör konsekvenstänkande är helt färdigutvecklade.
– Det kan kännas provocerande både för tonåringen och för föräldern eftersom tonåringar ofta både ser sig som vuxna och stundtals beter sig på ett vuxet sätt, säger Carina Örgård, som är socionom och legitimerad psykoterapeut på Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling i Göteborg.
– Alla kan hamna i ett svartvitt tänkande men i tonåren är det ibland så en förhåller sig till det mesta, det är mycket antingen eller.

Det är därför enormt utmanande för tonåringen att vara tvungen att acceptera en ny familjekonstellation och inte ha så stor möjlighet att påverka den. För tonåringen anser sig ofta vara vuxen nog att påverka vuxna frågor och situationer.

Att ge tonåringen extra tid och möjlighet att prata med dig som förälder om familjesituationen lönar sig i längden. Du som förälder behöver för den delen inte låta din tonåring bestämma. Men det ger tillfälle att lufta tankar, ideér och oro. När du fått fram vad tonåringen anser vara de jobbigaste utmaningarna så kan det vara ett gott råd att be dig få lite tid att återkomma med svaren. Bolla gärna dessa svar med en familjeterapeut med erfarenhet kring just dessa frågor.

Tips på stöd till er som bonusfamilj hittar du i artikeln här.
 
”Som att åka berg- och dalbana”
Som förälder är det svårt att veta hur utvecklingen ser ut på det psykologiska planet. Hur stora förändringarna är, och när de sker, är olika från individ till individ.
– Det kan bli lite som att åka berg- och dalbana. Ena dagen kan tonåringen vara redig och öppen mot dig som förälder, för att nästa dag ifrågasätta allt. Det kan vara svårt att förstå och hänga med i svängarna, säger Carina Örgård.
 
Mindre insyn i barnets mående
Tonårsperioden innebär inte bara en ny utvecklingsfas rent fysiskt, utan också en frigörelseprocess där ungdomen tränar på att klara ett självständigt liv. Det kan visa sig genom att hen ena dagen vill ha så lite kontakt med sina föräldrar som möjligt, för att nästa dag vilja bli omhändertagen och få kärleksbetygelser.

Carina Örgård förklarar att det svåraste inte behöver vara att tonåringen testar gränser, utan att man som förälder helt plötsligt inte har lika stor insyn i barnets mående längre.
– Som förälder behöver en hitta andra sätt att närma sig sin tonåring. I stället för att ungdomen ska vara redo att prata när det passar föräldern, tror jag att föräldrar måste investera i lite mer tid för att vara där när tonåringen väl söker kontakt.
 
Vänta ut och ha tålamod
Carina Örgård betonar vikten av att båda föräldrarna finns tillgängliga när tonåringen behöver dem. Speciellt viktigt är det för dig som inte lever tillsammans med den andra bioföräldern. Ett handfast råd kan vara “Fortsätt att bjuda med ditt barn på aktiviteter”. Oftast får du kanske ett nej – men fortsätt ändå. Känslan av att vara inkluderad överväger ändå föräldrarnas “tjat”.

– Som förälder tror jag att man får stå ut med att bli avvisad, gång på gång. Förvänta dig inte ett tack, många tonåringar har nog med sig själva och sitt eget.
Att tonåringen väljer bort att vara med föräldern är en del i att bli självständig.
 
Öppen kommunikation
Att som förälder vara öppen och nyfiken på den värld som tonåringen lever i och lyssna på den ungas funderingar – utan att döma – kan vara både intressant och viktigt. På det sättet kan tonåringen våga öppna sig och berätta mer om hur hen känner och tänker.
– Ett sätt att få kontakt kan vara att genuint intressera sig för det din tonåring gör. Ju mer du är insatt i din tonårings värld desto lättare kan det vara att förstå reaktioner och beteenden, säger hon.
 
Sänk kraven och välj dina strider
Som förälder kan det vara bra att ta ett steg tillbaka och fundera igenom vilka regler du tycker är nödvändiga under den mest intensiva tonårsperioden.
– Det är viktigt att inte alltid hamna i konflikt. Välj i stället ut vad som är viktigast och förhandla om vissa regler. Det ger tonåringen ökat självbestämmande och övning i att kunna kompromissa, säger Carina Örgård.
– Det är totalt meningslöst att ta diskussionerna i stridens hetta. Då är ni översköljda av era känslor och de delar av hjärnan som är mottagliga för att ta in nya perspektiv är frånkopplade. Då går det faktiskt inte att ta in mer information hur bra du än argumenterar.
Som förälder gäller det i stället att vara påhittig och hitta nya tillfällen för de djupare resonemangen. Kanske ska du till exempel passa på att göra ärenden ihop med din tonåring så att det uppstår naturliga tillfällen att prata sinsemellan?
 
Våga erkänna misstag
Det är omöjligt att vara perfekt som förälder. Du kan inte vara förberedd på allt, för ingen dag eller situation är den andra lik – och du kan dessutom själv vara påverkad av andra saker som gör att din egen förmåga varierar. Men det viktigaste, menar Carina Örgård, är att du som förälder kan erkänna att du har brister och be om förlåtelse när du tycker att du har gjort fel.
– Försök att inte hamna i försvar utan erkänn om du har varit på dåligt humör. Då föregår du både med gott exempel och reparerar den skada som skett.

EXPERTENS 5 TIPS TILL TONÅRSFÖRÄLDRAR:

 1.  Hitta sätt att närma dig din tonåring och investera tid i att vara där när tonåringen söker kontakt. Fortsätt bjuda in även om du får nej gång på gång.
 2. Var öppen inför, och nyfiken på, den värld som tonåringen lever i. Att vara insatt i barnets verklighet kan göra det lättare att förstå reaktioner och beteenden.
 3. Det är viktigt att inte alltid hamna i konflikt. Fundera över vilka regler som är viktigast och förhandla om andra tillsammans med din tonåring. Det ger dessutom ökat självbestämmande och övning i att kompromissa.
 4. Undvik att ta diskussioner i stridens hetta.
 5. Våga erkänn dina misstag och be om ursäkt om du tycker att du har gjort fel. Då föregår du som förälder med gott exempel.

Det kan vara lätt att bli orolig för sin tonåring. Men komplicerade beteenden behöver inte vara anledning till oro. Om vissa beteenden däremot ökar och håller i sig under en längre period kan det dock vara bra att söka råd och stöd. Var uppmärksam på:

 • Om din tonåring under en längre period drar sig undan all social kontakt och alla aktiviteter på ett sätt som hen inte brukar göra
 • Om din tonåring lider av långvariga sömnproblem och inget av det ni testat fungerar
 • Om du upplever att tonåringens aptit blir sämre och att det har lett till utebliven viktuppgång eller till och med viktnedgång
 • Om tonåringen får ökad skolfrånvaro eller helt slutar att gå till skolan
 • Om din tonåring hamnar i ständiga konflikter även med andra utanför familjen

Här kan du söka hjälp:

 • Kommunens förebyggande verksamheter
 • Elevhälsan
 • Ungdomsmottagningen
 • Din vårdcentral
 • Barn- och ungdomspsykiatrin

 

 

Denna artikel är publicerad i samråd med Rädda Barnen.