SAMARBETE MED

Din nya bonusfamilj är här

Härligt eller besvärligt?

Förutsättningarna för bonusfamiljer ser väldigt olika ut beroende på hur många, hur gamla barnen är och hur lång tid som gått sedan skilsmässan eller separationen. För barnet kan det finnas känslor som både svartsjuka och lättnad över att förälderns uppmärksamhet nu blir delad. Det som är gemensamt för alla barn är att det ofta är en stor omställning att få en ny vuxen person, och ibland även bonussyskon, som ett tillskott i familjen.

Då barnen för det mesta inte har mycket att säga till om i frågor om den nya livssituationen kan de känna sig trampade på och förbisedda. Därför är det viktigt att vara lyhörd inför känslorna som denna förändring kan väcka. Dock är barnen för unga för att få ansvaret för att ta livsavgörande beslut. Eftersom barnen, fram till en viss ålder, inte har någon möjlighet att välja var de ska bo, är det viktigt att visa hänsyn för de känslor som förändringen kan väcka. 

En ny vuxen i barnens liv
Tänk på att introducera en ny partner långsamt och på ett genomtänkt sätt. Och inte förrän du själv känner dig väldigt säker på att det här är ett förhållande du vill satsa långsiktigt på.

Som bonusförälder måste man vara medveten om att man får barnen på köpet med sin nya kärlek. Det betyder inte att man måste älska, eller ens tycka så värst mycket om dem. Inte heller att man nödvändigtvis måste ta något riktigt föräldraansvar. Men det betyder definitivt att man måste respektera dem som individer, visa hänsyn för deras situation och ta ett vuxenansvar för dem. Precis som man borde göra för alla barn och unga som kommer i ens närhet.

För att lyckas med bonusfamiljen finns en rad saker som är bra att känna till: 

Mellan bonusförälder och barn
Att som bonusförälder veta hur mycket man å ena sidan kan lägga sig i uppfostran av barnen och å andra sidan har rätt att bestämma över i sitt eget hem, det är en svår balansgång. Det finns förstås inget givet svar på den frågan. Men det är alltid en fördel att ha en öppen dialog med sin partner om ansvarsfördelning och hur ni vill ha det hemma hos er.

Att barn spelar ut vuxna mot varandra är inget fenomen unikt för bonusfamiljen, och det drabbar inte bara bonusföräldrar. Men som bonusförälder kan man känna sig i ett extra stort underläge eftersom man saknar de sanktionsmöjligheter som föräldern har. Man är sårbar, och tar ibland kanske åt sig i onödan. I sådana lägen blir det avgörande att känna att man backas upp av sin partner.

Mellan den ”nya” familjen och den ”gamla” föräldern
Om din partner har outredda konflikter med sitt ex gör du som bonusförälder bäst i att inför barnen ta avstånd från detta. Hur du sedan stöttar din partner när barnen inte är med är en annan sak. Ett gott råd är att släppa tankarna på hur det är hos den andra föräldern. Handlar det om att man ser att barnen far direkt illa hos den andra föräldern så behöver man kontakta socialtjänsten i sin kommun. 

Att hålla dig så neutral som möjligt ökar inte bara chanserna att du själv ska må bra, utan hjälper faktiskt också barnen till en frizon från eventuella konflikter. Olika regler och rutiner mellan skilda föräldrar är t ex en vanlig källa till konflikter. Barn är ofta anpassningsbara och klarar av att skifta mellan olika familjeregler. 

Det allra bästa sättet att hantera detta på är förstås om föräldrarna regelbundet kan prata om de situationer som uppstår och lösa dem. 

Undvik också att öppet tala illa om barnets andra förälder och dennes familj. För barnen blir det en indirekt kritik av dem själva, för de är ju faktiskt en produkt av båda sina föräldrar. Hur arga de än själva är på sin förälder så vill de innerst inne inte få något medhåll i de känslorna.

Sen finns det förstås mer vardagsnära situationer som man kan reta sig på. Man kan uppleva att man ensam drar det tunga lasset med att se till att barnet klarar skolan, inköp av dyrare kläder eller att man är utsatt för ständig kritik från den andra föräldern.

Mellan bonusföräldern och föräldern
Som bonusförälder kan man känna sig som en gäst i en familj som redan har satt sina vanor, rutiner och traditioner. Lite av det får man kanske finna sig i när det finns barn med i bilden. Men inget system är oföränderligt och det är rimligt att den nya vuxna också successivt får sätta sin prägel på familjelivet.

Känner du som bonusförälder dig utestängd från gemenskapen mellan föräldern och barnen bör det också vara något som successivt luckras upp i takt med att ni lär känna varandra allt bättre.

Ett vanligt problem är att man som bonusförälder upplever det som att föräldern ständigt och demonstrativt tar barnens parti när det uppstår familjekonflikter.

Om din partner välkomnat dig in i sin familj, måste hen också visa förtroende för dig, och jobba för att inkludera dig i den nya familjegemenskapen. Fungerar inte detta kan det vara bra att söka hjälp hos familjerådgivning eller hos en familjeterapeut.

Mellan bonussyskon
Även om man inte kan välja sina syskon så är det skillnad på att växa upp tillsammans och att få syskon en bit in i livet. Barnen bör introduceras till varandra på ett positivt och lustfyllt sätt. Det betyder dock inte att varje möte ska vara som en fest. Men att tillsammans uppleva en aktivitet och att träffas på neutral mark underlättar. Kanske kan en eftermiddag tillsammans i skogen vara ett passande tillfälle? Introduktionen bör inte heller ske intensivt under en kort tid, utan att successivt öka på frekvensen på träffarna är bättre.

5 tips till dig som bonusförälder: 

  1. Spela inte en roll som någon du tror att du bör vara. Var dig själv direkt istället. Detta är faktiskt din nya familj.
  2. Undvik att gå in i konflikter som egentligen inte rör dig. 
  3. Inled din relation med barnen med att försöka hitta det lustfyllda mellan er. Lägg lite extra tid på att stanna upp och umgås med barnen. 
  4. Om det finns både biologiska och bonusbarn, var noga med rättvisan och ha en öppen dialog med barnen kring detta. 
  5. Föräldraskap handlar inte om biologi, utan om kärlek och engagemang. Vill du vara viktig för dina bonusbarn så finns det all möjlighet till det!

 

 

© GO ON AB™