SAMARBETE MED NORDAX BANK

Uppbrott och boende

Här är grundreglerna

Hur ni löser boendet vid en separation? Det är svårt att förbereda sig inför det du inte vill ska hända och plötsligt står du där i desperat behov av en ny bostad. Här ger vi därför lite klarhet i vad som gäller för bostadssituationen vid en separation och vilka möjligheter som finns för att få bolån – även om du inte är fast anställd.

Vem får bo kvar i hyresrätten?

  • Om ni är sambo eller gifta och bor i en hyresrätt som ni skaffat gemensamt, så kommer det vara den som bäst behöver lägenheten som har rätt att få den efter en separation. Det gäller oavsett vem av er som står på hyresavtalet. Om ni själva inte kan komma överens om detta kan ni anlita en bodelningsförrättare genom att ansöka om det i tingsrätten.
  • Om ni är sambos och någon av er hade lägenheten innan ni träffades, är det den personen som har rätt att bo kvar i lägenheten och den ingår alltså inte i bodelningen. Undantag kan vara om ni har gemensamma barn eller om det finns andra synnerliga skäl – då kan den ena sambon få rätt att ta över en lägenhet trots att den andra skaffat lägenheten ensam. Om ni skrivit ett samboavtal kan ni ha avtalat bort de här reglerna.
  • Om ni är gifta ingår hyresrätten som regel i giftorättsgodset, även om en av er införskaffat hyresrätten innan ni gifte er och står ensam på hyreskontraktet. Om ni separerar gäller då normalt sett att hyresrätten tillfaller den av er som står på hyreskontraktet. Men den andra maken kan ha rätt att överta hyresrätten om den är er gemensamma bostad och det går att visa att hen bäst behöver hyresrätten. Ibland gäller detta till och med även om ni avtalat något annat i ett äktenskapsförord.

 

Vad gäller för bostadsrätt?

Sambos
Vid en separation har du rätt att begära bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Det innebär att ni har rätt till halva lägenheten var om ni skaffade den för gemensam användning. Men om den ena av er hade lägenheten innan ni flyttade ihop, ingår den inte i bodelningen enligt sambolagen.

Olika kontantinsats? Enligt sambolagen gäller att om ni köpt en bostadsrätt tillsammans – delas den 50/50 oavsett om en av er gått in med en större kontantinsats. Har ni däremot skrivit ett samboavtal är det den uppdelningen som specificeras där som gäller.

Gifta
Vid skilsmässa behöver ni alltid göra en bodelning. Om bostadsrätten inte utgör enskild egendom är den giftorättsgods och kommer att delas lika mellan er, om inte något annat anges i äktenskapsförordet. Vanligast är att den ena parten tar över den gemensamma bostaden, och kompenserar den andre ekonomiskt som motsvarar halva bostadens värde.

Vad krävs för att få bolån?
Att hitta en hyreslägenhet utan att ha stått i bostadskö i typ tusen år är inte det enklaste. Och att hyra i andrahand är med största sannolikhet inte det billigaste alternativet. Då finns möjligheten att köpa en bostad – om du uppfyller bankens krav för bolån. Att ha fast anställning är oftast ett sådant krav.

På Nordax Bank däremot brinner man för att alla som jobbar och har en stabil inkomst, också ska ha möjlighet att få lån till att köpa en bostad. Och det ska inte spela någon roll om du är projekt- eller timanställd, vikarie eller frilansar. När Nordax gör en kreditvärdering läggs mycket tid på att förstå dina individuella ekonomiska förutsättningar. Det skiljer sig från de större bankerna som använder sig av automatiska processer, där det är lätt att få avslag direkt om ansökan inte matchar den traditionella mallen.

Läs mer om Nordax Bank och få fler tips här.