SAMARBETE MED

5 SNABBA OM VÅRDNADSTVIST

Snabbfakta om tvist vid vårdnad om barn

  1. I en vårdnadstvist utgår domstolen från att föräldrarna tillsammans ska ha gemensam vårdnad.
  2. Med gemensam vårdnad menas att föräldrarna fattar alla beslut som rör barnet gemensamt. Alltså måste föräldrarna kunna samarbeta för att detta ska fungera. 
  3. Om det blir en vårdnadstvist utgår domstolen utifrån vad som är bäst för barnet. Föräldrar och barn kallas innan en vårdnadstvist till informationssamtal hos kommunen, detta är lag sedan 1 januari 2022. 
  4. Barnets egna vilja om var det vill bo har betydelse för domstolen vid en vårdnadstvist, men den är inte avgörande. Ju äldre barnet är desto större hänsyn tar domstolen till dess egna vilja.
  5. Ett barn har rätt till kontakt med båda föräldrarna. Detta betyder däremot inte att domstolen alltid beslutar om att barnet ska bo växelvis hos föräldrarna vid en vårdnadstvist.

 

 

© GO ON AB™